Parlamentul pentru cooperare regională sporită în zona Mării Negre

martsã
05:04:43
januarie
22 2008

Parlamentul pentru cooperare regională sporită în zona Mării Negre

Parlamentul a adoptat, joi, un raport în care cere cooperare regională sporită în zona Mării Negre. Deputaţii au subliniat importanţa respectării principiilor democratice şi a drepturilor omului şi a necesităţii de a se îmbunătăţi relaţiile economice şi comerciale, în special în ce priveşte resursele de energie

View 172.9K

word 360 read time 1 minute, 48 Seconds

Europa: Raportul la proprie iniţiativă, realizat de Roberta Anastase (PPE-DE, RO), constituie un răspuns la Comunicarea Comisiei Europene privind Sinergia Mării Negre. Parlamentul nu este mulţumit de progresele realizate de la ultima Comunicare publicată în 1997, şi cere propuneri concrete de sprijinire a cooperării regionale şi a unui parteneriat autentic în zona Mării Negre. Deputaţii subliniază importanţa implicării Rusiei şi Turciei în orice eforturi de cooperare regională, şi sprijină crearea unui spaţiu de oportunităţi economice şi prosperitate în regiunea Mării Negre, în favoarea cetăţenilor şi a partenerilor comerciali.
Parlamentul aprobă dublarea fondurilor disponibile în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, destinate finanţării proiectelor transfrontaliere, şi notează câteva domenii prioritare în care este necesară cooperarea: rezolvarea conflictelor nesoluţionate din zonă, crearea de noi infrastructuri şi de coridoare viabile de transport, care să diversifice rutele energetice şi rezolvarea problemelor de mediu din zona Mării Negre, în special din Delta Dunării.
Provocări în materie de securitate
Conform raportului, conflictele nesoluţionate ce persistă în zona Mării Negre reprezintă o provocare majoră la adresa stabilităţii şi dezvoltării durabile a regiunii, precum şi un obstacol important în procesul de încurajare a cooperării regionale.
Parlamentul solicită, prin urmare, o implicare mai activă şi mai cuprinzătoare a Uniunii Europene în actualele eforturi de soluţionare a conflictelor în cauză, conform dreptului internaţional şi principiilor integrităţii teritoriale, şi un angajament mai consistent al Uniunii în gestionarea conflictelor şi în operaţiunile de menţinere a păcii.
Deputaţii consideră că Uniunea joacă un rol esenţial în dezvoltarea unei culturi a înţelegerii, a dialogului şi a instaurării unui climat de încredere în regiune.

Source by europeanunion


LSNN is an independent publisher that relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources. LSNN is the longest-lived portal in the world, thanks to the commitment we dedicate to the promotion of authors and the value given to important topics such as ideas, human rights, art, creativity, the environment, entertainment, Welfare, Minori, on the side of freedom of expression in the world «make us a team» and we want you to know that you are precious!

Dissemination* is the key to our success, and we've been doing it well since 1999. Transparent communication and targeted action have been the pillars of our success. Effective communication, action aimed at exclusive promotion, has made artists, ideas and important projects take off. Our commitment to maintain LSNN is enormous and your contribution is crucial, to continue growing together as a true team. Exclusive and valuable contents are our daily bread. Let us know you are with us! This is the wallet to contribute.

*Dissemination is the process of making scientific and technical information accessible to a non-specialist public. This can come through various forms, such as books, articles, lectures, television programs and science shows.


Similar Articles / Parlamen...rii Negre
from:
by:
01 gen 1970